Σωστά ζύγια για σωστό πέταγμα χαρταετού

Η ουρά είναι το σημαντικότερο τμήμα της πτητικής μας κατασκευής καθώς το μήκος της είναι αυτό που οριοθετεί το κέντρο βάρους της: Όσο μεγαλύτερη ουρά τόσο το καλύτερο όταν η ένταση του ανέμου αυξάνεται.

Το χαρτί θεωρείται το καλύτερο υλικό τόσο για την κατασκευή όσο και για την προέκτασή της. Επιπλέον, τα ζύγια συμμετέχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ισορροπία του χαρταετού και για τον λόγο αυτό πρέπει να τα ελέγξουμε πριν δοκιμάσουμε τις πτητικές του δυνατότητες.

Γι' αυτό σας φτιάξαμε το παρακάτω βίντεο για να δείτε πως γίνονται τα σωστά ζύγια στον χαρταετό...