Χαρταετοί Εξάπλευροι

Χαρταετοί Γύπας

Χαρταετοί Γίγας

Χαρταετοί Ομάδων