Κουβάρι σπάγκος 80 μέτρα

Νήμα πλαστικό χρωματιστό πομπίνα 70 μέτρα

Ουρά χαρταετού 2,5 μέτρα